Cty TNHH Van Anh
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ | Sơ đồ site | Liên hệ 
Trên web     Google 
 
Giới thiệuTin tứcNhà phân phối độc quyền và sản phẩmSản phẩm - Dịch vụHỗ trợTuyển dụng
Main-Menu
Giới thiệu
Thư ngỏ từ Giám đốc Công ty
Hồ sơ năng lực
Hình ảnh văn phòng Công ty
Chứng nhận
Tin tức
Nhà phân phối độc quyền và sản phẩm
Sản phẩm - Dịch vụ
Hỗ trợ
Tuyển dụng
Đối tác
Liên kết Web
Chiến lược phát triển giai đoạn từ nay đến năm 2020

Chiến lược Phát triển giai đoạn từ nay đến năm 2020

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Vân Anh09:29' AM - Thứ tư, 04/12/2013

- Nâng cao Năng lực Cạnh tranh của Doanh nghiệp nhằm đáp ứng được các yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO thông qua các biện pháp: ổn định và không ngừng nâng cấp bộ máy tổ chức doanh nghiệp; nâng cấp bộ máy quản lý và áp dụng ISO 1900: 2001 vào công tác quản lý; Bố trí đúng người, đúng việc và tạo điều kiện cho các cá nhân được phát triển toàn diện trong Doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác đào tạo và đào tạo lại kiến thức chuyên môn cũng như các kiến thức xã hội (chú trọng đào tạo tại chỗ); Hiện đại hoá máy móc thiết bị; Tăng cường ứng dụng các thành quả tiến bộ (trọng tâm là khoa học quản lý) vào sản xuất kinh doanh; Huy động các nguồn vốn đầu tư và các nguồn lực khác nhau của Doanh nghiệp trên cơ sở cân đối hợp lý về cơ cấu nhằm phục vụ và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng Bền vững, Lâu dài và Thân thiện với Môi trường.

- Từng bước dần cơ cấu lại Tỷ trọng Thương mại, tăng Tỷ trọng Đầu tư với định hướng là: (1) Đẩy mạnh thực hiện các Thỏa thuận và Biên bản ghi nhớ với các đối tác tại các thị trường mới tham gia là Mỹ và Singapore; coi các việc thực hiện các thỏa thuận này là Cơ bản; (2) Tham gia đầu tư vào các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp theo kinh nghiệm và khả năng có thể huy động là Mũi nhọn; (3) Tham gia Đầu tư vào các dự án liên doanh (khách sạn, nhà hàng và du lịch sinh thái) là Quan trọng;

- Đẩy mạnh liên doanh, liên kết và hợp tác dưới mọi hình thức khác nhau với các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước để chia sẻ và tận dụng hiệu quả các nguồn lực về khoa học kỹ thuật, chất xám, vốn, kinh nghiệm và nhân lực.

- Xây dựng một nền Văn hoá Doanh nghiệp tiên tiến, đậm đà bản sắc bằng việc xây dựng, hoàn thiện và đưa vào áp dụng hiệu quả Hệ thống các quy định nội bộ của Doanh nghiệp; Phát động sâu rộng và hiệu quả các phong trào thi đua; Tạo điều kiện và cơ chế cho các tổ chức đảng, đoàn thể và quần chúng hoạt động tại Doanh nghiệp.

- Quan tâm hơn nữa đến người lao động, đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo quy định của luật pháp và của Công ty cho người lao động; Thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội và trách nhiệm cộng đồng; Quan tâm và tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong Doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh, uy tín và thương hiệu của Doanh nghiệp thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại và các hoạt động tuyên truyền quảng cáo dưới các hình thức khác nhau; Tổ chức vận động và tham gia thiết thực các hoạt động từ thiện xã hội trong nội bộ Doanh nghiệp cũng như trong cộng đồng ....

Số lượt đọc:  70  -  Cập nhật lần cuối:  04/12/2013 09:29:19 AM
Thư viện ảnh
Tài nguyên

Video clip
 Giới thiệu | Sản phẩm - Dịch vụ | Tin tức | Hỗ trợ | Tuyển dụng