Cty TNHH Van Anh
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ | Sơ đồ site | Liên hệ 
Trên web     Google 
 
Giới thiệuTin tứcNhà phân phối độc quyền và sản phẩmSản phẩm - Dịch vụHỗ trợTuyển dụng
Main-Menu
Giới thiệu
Thư ngỏ từ Giám đốc Công ty
Hồ sơ năng lực
Hình ảnh văn phòng Công ty
Chứng nhận
Tin tức
Nhà phân phối độc quyền và sản phẩm
Sản phẩm - Dịch vụ
Hỗ trợ
Tuyển dụng
Đối tác
Liên kết Web
Các kết quả và thành tích đạt được

Các Kết quả và Thành tích đạt được

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Vân Anh09:15' AM - Thứ tư, 04/12/2013

- Công tác quản lý và điều hành Doanh nghiệp luôn được chú trọng đổi mới nâng cao, các ý tưởng mới luôn được mạnh dạn áp dụng vào thực tiễn điều hành và quản lý Doanh nghiệp; Công ty được tổ chức theo mô hình gọn nhẹ, hiệu quả, tiên tiến phù hợp với hoàn cảnh trước mắt và quy luật phát triển trong tương lai. Định hướng phát triển của Doanh nghiệp được thể hiện rõ ở Tầm nhìn và Chiến lược Phát triển đến năm 2020; Kế hoạch Phát triển đến năm 2015. Hệ thống các quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty đã được xây dựng và đang dần từng bước được hoàn thiện, góp phần không nhỏ vào công tác điều hành và quản lý Doanh nghiệp cũng như thể hiện vai trò to lớn của nó trong xây dựng văn hoá Doanh nghiệp.

- Gắn liền sản xuất kinh doanh với ứng dụng các thành tựu tiến bộ của khoa học. Với tinh thần dám nghĩ, giám làm, chịu trách nhiệm, có phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, Công ty từ hoạt động đơn nghành đơn nghề đến nay đã có hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, với mức tăng trưởng nhanh và vững chắc.

- Đội ngũ cán bộ nhân viên, tùy vào yêu cầu của nhiệm vụ và vị trí đảm nhiệm, đều được đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn. Đồng thời các cán bộ nhân viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, đều được khuyến khích và tạo điều kiện được tham gia các khoá đào tạo chuyên môn với các loại hình đào tạo khác nhau, được rèn luyện, trưởng thành và vươn lên nắm lấy tri thức và làm chủ Doanh nghiệp, làm chủ bản thân.

- Đầu tư thiết bị mới cho Doanh nghiệp cũng được chú trọng quan tâm. Máy móc, trang thiết bị làm việc của cán bộ nhân viên luôn được quan tâm đổi mới nhằm tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.

- Mạng lưới cộng tác và hợp tác với các cá nhân/tổ chức tư vấn chuyên môn có uy tín cao thuộc các lĩnh vực hoạt động của Vân Anh được được hình thành và kết hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa Doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp;

- Phát huy hiệu quả thường xuyên các Phong trào “Học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, hoạt động thể dục thể thao tăng cường sức khoẻ”, và phong trào “Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng văn hoá doanh nghiệp tiên tiến đậm đà bản sắc”.

- Làm tốt các chính sách xã hội đối với người lao động và trách nhiệm xã hội;

- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

BẢNG 1: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH TM&ĐT VÂN ANH

Giai đoạn 2010 - 2012 và Dự kiến năm 2013

Đơn vị: triệu đồng;

Chỉ số

Năm

2010

2011

2012

2013

(Dự kiến)

Tổng vốn đầu tư:

7.084,8

23.586

27.775

38.000

Doanh thu:

12.807

39.613

37.869

48.000

Trong đó, Kim ngạch XNK:

8.354

27.583

29.786

32.800

Lợi nhuận trước thuế:

3.706

16.027

10.094

10.000

Đóng góp Ngân sách Nhà nước:

978

4.005

2.019

2.000

Số lượng CNV:

17

24

21

21

Bình quân thu nhập đầu người/tháng:

0,24

0,32

0,45

0,56

Tham gia các hoạt động XH từ thiện:

18,3

21,2

19,7

22

Ghi chú: Bảng trên không bao gồm số liệu của các Công việc/Dự án Đầu tư đang triển khai dở dang.

- Các tổ chức, hiệp hội mà Vân Anh tham gia làm thành viên:

o Thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hà Nội;

o Thành viên Hiệp hội các Doanh nghiệp trực thuộc Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI);

o Thành viên Diễn đàn Kinh tế Trung và Tây Phi;

- Các Thương hiệu và Giải thưởng đã đạt được:

o Đã đăng ký sở hữu nhãn hiệu hàng hóa nhóm Hóa chất và Đồ gỗ cho các sản phẩm của Công ty;

Số lượt đọc:  149  -  Cập nhật lần cuối:  04/12/2013 09:22:23 AM
Thư viện ảnh
Tài nguyên

Video clip
 Giới thiệu | Sản phẩm - Dịch vụ | Tin tức | Hỗ trợ | Tuyển dụng